Generelle lejebetingelser

Bestilling og betaling

Straks efter hytte booking fremsendes bekræftelse pr. e-mail.

Tlf. booking

Forudbetaling bedes indbetalt senest 5 dage efter via det link man modtager i SMS/Email.

Bemærk:

Minimumsalderen for lejer er 18 år.

Gebyr på kreditkort

Betalinger med Dankort/VisaDankort bliver pålagt et gebyr på kr. 1,39,-.

Betalinger med Mastercard/Maestro bliver pålagt et gebyr på 2,75% af købsbeløbet.

Betalinger med udenlandske kreditkort bliver pålagt et gebyr på 2,75% af købsbeløbet.

Dette er gebyr direkte til banken.

Kontrol af lejebevis

Ved modtagelse af bekræftelse er det lejerens ansvar at sikre sig, at periode og hytte er korrekt.

Afbestilling af lejemålet

Ved afbestilling mellem 30 dage og 15 dage før ankomst tilbagebetales 50% af lejebeløbet. Afbestiller lejeren mindre end 15 dage før ankomstdagen tilbagebetales intet.

Ændring af reservation

Ændring af reservation mere end 15 dage før ankomstdato kan ske mod betaling af ændringsgebyr på DKK 250,-. Ændring af reservation mindre end 15 dage før ankomstdato betragtes som afbestilling.

Force Majeure

Ørsted Ørredvand kan aflyse eller afbryde lejemålet på grund af force majeure, hvorved forstås: krig, optøjer, strejke, lockout, olie- og benzinrationeringer, grænselukninger, epidemier, natur- og forureningskatastrofer eller lignende hændelser. Ved force majeure er Ørsted Ørredvand forpligtet til snarest at underrette lejeren. Der tilkommer ikke lejeren nogen godtgørelse eller tilbagebetaling af indbetalte beløb.

Priser

De aktuelle priser findes på vores hjemmeside. Vi gør vores yderste for at tekniske fejl ikke opstår i vores prissætning, men forbeholder os retten til at ophæve en handel grundet tastefejl og/eller trykfejl.

Lejeprisen inkluderer

Rådighed over hytten og dets udstyr i lejeperioden, og slutrengøring ved afrejse.

Ankomst og afrejse

Check ind fra kl. 14.00 - 18.00 / Hverdage ring og spørg om tidligere ankomst.
Check ud kl. 12.00

Rengøring og slutrengøring

Den daglige rengøring foretages af lejeren. Rengøringsrekvisitter findes i hytten. Slutrengøring af hytten er inkluderet i opholdsprisen. Gæster er selv ansvarlige for opvask og oprydning ved afrejse, herunder anbringelse af affald i affaldsstativer.

Hunde

Hunde er meget velkommen, men skal altid være i snor. Hunde må ikke være i sengene. Husk efterladenskaber skal i skraldespanden. Pris pr. hund kr. 40,-

Rygning

Alle hytter er røgfrie. Det er derfor ikke tilladt at ryge i hytterne. Overtrædes dette betales et rengøringsgebyr på 1.500 kr. Der kan ryges udenfor på terrasserne.

Lejerens ansvar

Lejeren er forpligtet til at respektere de ordensregler, som gælder i Ørsted Ørredvand. Lejeren hæfter fuldt ud for hyttens inventar. Mangler og beskadigelser påført af lejeren afregnes af denne ved afrejse. Den person, der har indgået lejemålet, hæfter også for skader forvoldt i lejeperioden af de øvrige beboere i hytten. Hytten må maksimalt bebos af det antal personer, der er angivet i prislisten. Der skal være en person over 18 år til stede under hele opholdet.

El og varme

Der afregnes for strøm kr. 3.75 kWh. Strømmåler aflæses ved ankomst og afrejse, og betales ved aflevering af nøgler i butikken. Husk at slukke for HPFI anlæg ved afrejse og åbne køleskabe og fryser.

Kontakt oplysninger

Ørsted Ørredvand
Åbakkevej 13
4130 Viby Sj.
mail@fisk-golf.dk

46 19 55 19

Danske Ørredsøer
Medlem af Danske Ørredsøer

Dansk Fodboldgolf Forening - DFGF
Medlem af Dansk Fodboldgolf Forening

World Footballgolf Association - WFGA
World Footballgolf Association - WFGA

Betaling

Indenfor butikkens åbningstid :
Vi modtager alle kort, kontant og MobilePay

Udenfor butikkens åbningstid :
Al betaling sker i opholdsrummet.
1. Brug "Selvbetjeningskærme" til Dankort eller Mobilepay.
2. Kontant - Der skal altid udfyldes kuvert med fiskekort/golfkort/fodboldgolf nr. inden start ved kontant betaling.
Følg instruktion ved pulten i opholdsrummet.
KONTANTER - ha' lige penge med

Vi modtager alle kort, kontant og MobilePay

Administrator