Regler for Stør fiskeri i Ørsted Ørredvand

Vigtige regler inden du starter Størfiskeri!

Disse regler er til for at beskytte fisken, så læs dem venligst...


1. Brug én vejeslynge når støren skal op på land - ikke fiskenet/Ikea poser o. lign

2. Brug én afkrogningsmåtte til afkrogning på land

3. Støren må under ingen omstændigheder løftes i gællerne - så bliver man bortvist

4. Man står ikke op med støren - så bliver man bortvist

5. Alle stør skal genudsættes

Mange tak fordi du tager hensyn og behandler denne fantastiske fisk med omhu

Sø rekord - 65kg Beluga stør i Ørsted Ørredvand

Hvad skal jeg bruge for at fiske efter Stør

 • Ingen forfodring - Der må ikke forfodres.
 • Kroge - Der må kun fiskes med enkelt kroge uden modhager str. 1/0 – 4/0 eller karpekroge str. 2 – 6
 • Forfang – For at passe på fiskens krop og finner skal der fiskes med 1,5 meter forfang, som skal være af flourcarbon, nylon eller leadcore i kombi, 25-40lbs eller 0.35-0.60mm. Der må ikke bruges Fletteline til forfang, da det skære i fisken.
 • Grej - Støren er en hård fighter og vi anbefaler og handler med kraftigt grej til dette fiskeri. Kom og spørg i butikken.
 • Afkrogning – Når fisken skal op på land, føres en vejeslynge ind under støren ude i vandet, som rummer hele fisken. Fisken skal afkroges på måtte eller i græsset. (afkrogningsmåtte kan lejes i butikken)
 • Foto – Al fotografering skal ske i knæ over måtte.
 • Genudsætning – Efter en lang fight er fisken træt og kan ligge stille i vandet op til 15-20 min, det er helt normalt.
 • Ingen rogn – Alle stør i søen er han fisk og uden rogn.
 • Agn - Hvis man vil benytte agn i form af stykker af fisk i forbindelse med fiskeri i lystfiskersøer gælder de samme regler som ved flytning af fisk jf. Bekendtgørelse 965 af 18/7-2013 §27.

  Da alle danske lystfiskersøer er at betragte som kategori I i relation til Egtvedsyge, IHN og ISA må der kun tilføres agn der kommer fra tilsvarende områder.

  Det betyder, at man må benytte agn af ferskvandsfisk indfanget i Danmark.

  Man må som udgangspunkt ikke benytte agn fra saltvandsfisk, da vores marine områder er kategoriseret som kategori III for disse sygdomme, og det er vist, at en lang række saltvandsfisk kan indeholde Egtvedsygevirus. Det fremgår af bilag 2, del II i Bekendtgørelse 968 af 18/7-2013, hvilke saltvandsfisk, der er modtagelige arter, og dermed ikke må benyttes som agn i ferskvand.

  Undersøgelser af sild og brisling fra de danske farvande har vist en forekomst af VHS virus i disse på 2-5 %, hvilket betyder, at brug af disse som agn vil udgøre en alvorlig risiko for indførsel af smitte til ørreder i de danske ferskvandsområder.


Støren er en langsomt voksende fisk som kan blive op til 100 år gammel. Vær sød at behandl den med omhu.

Mvh Iben og Allan

Hvordan tager jeg et billede af en Stør

Korrekt håndtering af en Stør

Korrekt håndtering af Stør. Knælende over fangstmåtte. Greb om halen og ikke fat i gællerne.

Medie

Kontakt oplysninger

Ørsted Ørredvand
Åbakkevej 13
4130 Viby Sj.
mail@fisk-golf.dk

46 19 55 19

Danske Ørredsøer
Medlem af Danske Ørredsøer

Dansk Fodboldgolf Forening - DFGF
Medlem af Dansk Fodboldgolf Forening

World Footballgolf Association - WFGA
World Footballgolf Association - WFGA

Betaling

Indenfor butikkens åbningstid :
Vi modtager alle kort, kontant og MobilePay

Udenfor butikkens åbningstid :
Al betaling sker i opholdsrummet.
1. Brug "Selvbetjeningskærme" til Dankort eller Mobilepay.
2. Kontant - Der skal altid udfyldes kuvert med fiskekort/golfkort/fodboldgolf nr. inden start ved kontant betaling.
Følg instruktion ved pulten i opholdsrummet.
KONTANTER - ha' lige penge med

Vi modtager alle kort, kontant og MobilePay

Administrator